Info

Intakeformulier

Voorafgaand aan de intake wil ik je vragen het intakeformulier vast in te vullen en mee te nemen.

Vergoedingen

Als je bij je zorgverzekeraar aanvullend verzekerd bent, kun je een deel van deze kosten via de alternatieve vergoeding vergoed krijgen. Dit hangt af van de maatschappij waarbij je verzekerd bent en het soort verzekering dat je hebt afgesloten. Voor de verzekeraars val ik onder ‘Alternatieve geneeswijzen’. Voor een overzicht van verzekeraars kijk op de pagina van de VIT. Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

VIT registratienummer: 352.09.A
RBCZ registratienummer: 103149R
SCAG registratienummer: 11472
AGB code zorgverlener: 90042373
ABG code praktijk: 90051163
Chamber of Commerce: 30237389

Tarieven

Kennismakingsgesprek

free (30 min)

Intake en consult psychotherapie & coaching

€ 105 (60 min)

Intake en consult Relatietherapie

€ 130 (60 min)

Skype sessie

€ 105 (60 min)

Afspraken die binnen 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden altijd in rekening gebracht.

In Nederland ben ik lid van de VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en ik heb een registratie bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).

Privacy – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

In het privacy-document staat vermeld hoe ik omga met uw privacy. Het privacy-document is tevens bijgevoegd bij het intakeformulier wat u ingevuld dient mee te nemen bij uw eerste afspraak.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen, ben ik lid van de RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Als lid van de RBCZ mag ik de beschermde titel Registertherapeut BCZ® voeren en val ik onder hun Tuchtrecht.

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

Ik ben aangesloten bij SCAG, hét gespecialiseerde centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire gezondheidszorg. Ik voldoe hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draag bij aan de kwaliteit van zorg.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wkkgz. U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.

Neem contact met mij op!